DEKPOL S.A. Head Office & Manufacturing Kontakt

Gajowa 31

83-251 Pinczyn

tel.: + 48 58 560 10 60

email: stal@dekpol.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY I EKSPORTU

Andrzej Kuchtyk
Dyrektor Zarządzający ds. Produkcji

Małgorzata Gołaszewska
Tel. +48 666 847 905
mgolaszewska@dekpol.pl

Maciej Kąkolewski
Tel. +48 604 766 197
mkakolewski@dekpol.pl

 

 NIP: 592-21-37-980
REGON: 220341682
Nr KRS 0000505979
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
Kapitał Akcyjny 8 362 549 zł

serwisy dekpol